Скарга Президенту України-21.05.2012 р.
 Копія

 

 

Президенту України

                                                                  Гаранту додержання Конституції України, прав і свобод

                                                                  людини і громадянина

                                                                  Голові Національного антикорупційного комітету України

 

 

                                                                  Маркевича Геннадія Ігоровича, прож. по вул.Миру,1

                                                                  м. Мелітополя Запорізької обл., Пушнікова Андрія Геор-

                                                                  гійовича, Омельченка Олександра Миколайовича, Косо-

                                                                  ногова Віктора Гнатовича та інших, звільнених у запас

                                                                  або у відставку військовослужбовців, перебуваючих у че-

                                                                  рзі на отримання житла у Мелітопольському міськвикон-

                                                                  комі, які з початку 2005 року не можуть отримати виділе-

                                                                  ні їм і вже навіть закріплені за ними квартири у будинку

                                                                  № 15 по проспекту 50-річчя Перемоги міста через

                                                                  зловживання влади при використанні 5 718 624 грн.

                                                                  цільових бюджетних  коштів, виділених на добудову 58

                                                                  квартир ще у четвертому кварталі 2004 року на виконан-

                                                                  ня Програми забезпечення житлом звільнених

                                                                  військовослужбовців (99-114), що мала діяти до кінця

                                                                  2014 року, але яку Кабінет Міністрів України           

                                                                  постановою  № 704 від 22.06.2011 р.скасував, навіть не

                                                                  підбивши підсумки її виконання.

 

                                                              С К А Р Г А

 

    У попередньому, шістнадцятому, зверненні до Вас від 23.03.12. ми писали, що не можемо зрозуміти, чому розумні і правильні програми та ініціативи, про які Ви говорите як Президент, коли доходять до нас, до громадян України, набувають вигляду абсурду?

    Проте відповіді ми, як завжди, не отримали. Але натомість отримали підтвердження того, що чиновникам виконавчої влади всіх рангів наші проблеми не цікаві і вони рвуться до влади лише для того, щоби вирішити свої. Не гребуючи можливістю зробити це за кошти, виділені з Держбюджету на вирішення соціальних проблем незахищених верств населення.

    А потім, використовуючи своє службове становище, цинічно демонструючи свою зневагу до нас, вони не намагаються виправити становище, а замітають сліди і продовжують говорити про необхідність відновлення у народа віри у соціальну справедливість.

    Про те, хто отримав наприкінці 2004 року 100 млн. грн., виділених з Держбюжету на виконання завдань Програми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців (99-114) і як вони були  використані, ми неодноразово писали у попередніх зверненнях, а копію останнього додаємо.

    Тому зараз розповімо лише про діяльність Кабінету Міністрів України, який створив проблему,

а тепер намагається будь-що сховати кінці у воду, замість того, щоби вирішити її.

    Так, ми за два останні роки зверталися не лише до Вас, а й багаторазово просили вирішити проблему і Прем’єр-міністра, і міністра фінансів, і міністра регіонального розвитку та будівництва, і міністра оборони.

    Але замість цього, спочатку постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 р. № 828 бу- ло внесено зміни до його постанови від 29 січня 1999 р. № 114, відповідно до яких виконавчим ор- ганом, відповідальним за виконання завдань Програми забезпечення житлом звільнених військо- вослужбовців визначено Державний комітет України у справах ветеранів.

    А потім, черговою постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р. № 704 «Про скоро- чення кількості та укрупнення державних цільових програм» постанова Кабінету Міністрів Украї- ни від 29.01.1999 р. № 114 «Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослуж-бовців, звільнених у запас або відставку» взагалі втратила чинність.

Підкреслюємо, що самою назвою постанови  № 704 було передбачено не лише скорочення кількості державних цільових програм, а й їх укрупнення. Тобто, невиконані завдання Програми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців після ретельного аналізу повинні були включити до якоїсь іншої державної програми.

    Але ж що можна аналізувати, коли всі знають, що 100 млн. грн. цільових бюджетних коштів ви-

користані не за призначенням, а всі квартири, які ніби то планувалися звільненим військовослуж- бовцям, насправді розпродані? Проблема виникла лише з 58 квартирами у Мелітополі.

    Тому влада лише  робить вигляд, що вживає якихось заходів для її вирішення, насправді ж на-

магається викрутитися і помститися нам за те, що ми відстоюємо свої права.

    Так, лише після того, як Програма забезпечення житлом звільнених військовослужбовців була

скасована, Прем’єр-міністр України М.Азаров 23 серпня 2011 року «попросив» М.Єжеля, Ф.Яро-

шенка, В.Маслакова та Б.Петрова розглянути нашу скаргу і про результати поінформувати Кабі-

нет Міністрів та нас.

    Не знаємо, про що вони поінформували Кабінет Міністрів, але ніяких зрушень не відбулося.

    А ми від них ніякої додаткової інформації не отримали.

    Лише т.в.о. директорів Департаменту економічної та господарської діяльності Міністерства обо рони нам твердять, що Міністерство оборони України на підставі Комплексної програми забезпе-

чення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх

справ, державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сі-

мей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11. 1999 р. № 2166, забезпечує

житлом військовослужбовців та членів їх сімей.

    А хто ж повинен забезпечувати житлом звільнених військовослужбовців?

    А між тим, ч.5 ст. 17 Конституції України, як відзначено у рішеннях Конституційного Суду  України від 06.07.99. № 8-рп/99 (v008р710-99) у справі щодо права на пільги та від 20.03.02. №  5-рп/2002 (v005р710-02) у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій, покладає на державу обов’язки щодо соціального захисту громадян як під час проходження військової служби, так і після її закінчення.

    Окрім цього, у ст.10 Закону України «Про оборону України» сказано, що здійснення заходів що- до реалізації соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовцям і особам, звільне- ним у запас або відставку, покладається на Міністерство оборони.

    А згідно ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», адаптація звільнених військовослужбовців провадиться урядовим органом державного управління з питань їх адаптації та конверсії колишніх військових об’єктів.

    Але не дивлячись на Конституцію і всі перераховані Закони України, нас просто викреслили

звідусіль разом із привласненими 100 млн. цільових бюджетних коштів. Чиновники свої проблеми

вирішили, а наші їх не цікавлять. Для них ми відпрацьований мотлох, не  вартий уваги.

    А голови обласної державної адміністрації відверто знущаються над нами.

    Так, Б.Петров, для того, щоби за будь-яку ціну закрити цю проблему, одразу ж після призна-  чення на посаду губернатора направив до Мелітополя міжвідомчу комісію.

    Ця комісія на своєму виїзному засіданні 09.02.10., зловживаючи своїм службовим становищем, намагалася примусити нас погодитися на вселення у недобудований об’єкт, який, до того ж, перебуває у аварійному стані.

     І лише після того, як ми, з посиланням на законодавство довели незаконність таких дій, комі-

 сія почала з’ясовувати, як вирішити питання з відведенням земельної ділянки під об’єкт та від- новити ніби-то втрачену проектно-кошторисну документацію.

   Тобто, комісія ще до початку засідання знала, що ці питання не вирішені і свідомо намагалася перекласти їх на нас, примусивши дати згоду на вселення у недобудовані квартири.

   І саме це було основним завданням комісії.

   Таким чином, комісія облдержадміністрації свідомо намагалася зробити нас власниками всього

лише купи будівельних матеріалів, бо всередині, через незаконний дозвіл, виданий міськвиконко-

мом власникам квартир першого поверху на їх переобладнання  під магазини та зведення прибу- дов біля них, обидва під’їзди розграбовані вщент, а зверху протікає стеля.

    Нас намагалися примусити не лише добудовувати квартири за власний рахунок, а й відновити

не втрачену, а навмисно знищену чи сховану  проектно-кошторисну документацію та вирішити питання з відведенням земельної ділянки.

    А потім, знову ж таки за власний рахунок, спробувати зареєструвати у БТІ право власності на

квартири, якщо у нас вистачить сил для виконання всього обсягу робіт. Але через те, що більшість їз нас цього зробити не змогла б, з часом би це житло в нас забрали б, в кращому разі за копійки.

   Таким чином, комісія облдержадміністрації намагалася не вирішити питання з добудовою квар-

тир, а зловживаючи своїм службовим становищем одурити і ошукати нас, щоби зняти проблему

з порядку денного і таким чином приховати факт викрадення цільових бюджетних коштів.

    Незаперечним доказом незаконності діяльності комісії є те, що не дивлячись на складений про-

токол її засідання, у якому були визначені завдання і їх виконавці, нічого зроблено не було.

    А як тільки ми оскаржили її діяльність голові облдержадміністрації і попросили її склад притя-     гнути до відповідальності, вона одразу ж була розформована, як така, що виконала своє завдання.

    Але Б.Петров на цьому не зупинився і 28.05.10 р., під час особистого прийому громадян у Мелі-

тополі особисто намагався примусити наших представників погодитися на вселення у недобудо-

вані квартири і створити комітет співвласників.

    Під час перебування у Мелітополі 25.11.11 р. Б.Петров вирішення проблеми із завершенням будівництва об’єкту назвав своїм особистим завданням. Проте насправді так нічого і не зробив.

    Тому ми вимушені були сказати йому, що він вже не просто знущається над нами, а його діяль-

ність направлена на наше знищення.

    Ніяких змін, на жаль, не відбулося і після призначення на посаду губернатора О.Пеклушенка. На першій зустрічі із нашими представниками він пообіцяв, що зробить все для того, щоби ми у

2012 році вселилися у квартири. Проте подальший розвиток подій показав, що він, як і Б.Петров,

також лише багато обіцяє, але виконувати обіцяне не поспішає.

    А тим часом два недобудовані під’їзди в центрі міста у всіх на очах перетворюються на руїну і нещадно грабуються. Окрім першого поверху, де вже працюють магазини.

    Інакше, як відкритим знущанням над нами влади від Мелітополя до Кабінету Міністрів це наз-вати не можна.

    Те, що жодне з наших попередніх  зверненнь не потрапило Вам на очі свідчить про те, що цю інформацію посадові особи Адміністрації Президента ретельно приховують. А це вже говорить про те, що оборудка з бюджетними цільовими коштами була організована тими, хто й зараз обій-

має високі державні посади і боїться Вашої реакції.

    Тому ми ще раз просимо Вас втрутитися,  припинити знущання влади над нами і допомогти нам нарешті вирішити проблему.. Адже фактичний зрив Програми забезпечення житлом звільне- них військовослужбовців, відкрите знущання чиновників над нами, їх зневага до нас та ігноруван- ня ними положень Конституції та вимог чинного законодавства України є наглядним прикладом того, як будуть виконуватися проголошені Вами соціальні ініціативи.

 

Додатки на     аркушах.

 

 21 травня 2012 року.                                       З повагою, колишні військовослужбовці:

 Обновлен 19 мар 2014. Создан 01 сен 2012  Комментарии       
Всего 1, последний 5 лет назад
--- 15 мар 2013 ответить
15.03.2013 випав велика кількість снігу транспорт не виїджає на свої рейси... чого в нііч снігопаду не виїхала припиральна техніка скарга до президента України
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Скарга Государственный недострой в Мелитополе День Победы в Мелитополе отмечают 58 бездомных офицерских семей Деньги сразу же ушли на сторону-Газета «Индустриальное Запорожье»