Скарга Прем’єр-міністру України-22.08.12 р.
 Копія

                                                                      Прем’єр-міністру України

                                                                      Азарову Миколі Яновичу

 

                                                                      Маркевича Геннадія Ігоровича, прож. по вул.Миру,1

                                                                      м. Мелітополя Запорізької обл., Пушнікова Андрія Ге-

                                                                      оргійовича, Омельченка Олександра Миколайовича,

                                                                      Косоногова Віктора Гнатовича та інших, звільнених                                                                                  у запас або у відставку військовослужбовців, перебу-

                                                                      ваючих у черзі на отримання житла у Мелітополь-

                                                                      ському міськвиконкомі, які з початку 2005 року не

                                                                      можуть отримати виділені їм і вже навіть закріплені

                                                                      за ними квартири у будинку № 15 по проспекту

                                                                      50-річчя Перемоги  міста через зловживання влади

                                                                      при використанні 5 718 624 грн. цільових бюджетних

                                                                      коштів, виділених на добудову 58 квартир ще у

                                                                      четвертому кварталі 2004 року на виконання Програ-

                                                                      ми забезпечення житлом військовослужбовців,

                                                                      звільнених у запас або у відставку (99-114), що мала

                                                                      діяти до кінця 2014 року, але яку Кабінет Міністрів

                                                                      України постановою № 704 від 22.06.20011 р. скасував,

                                                                      навіть не підбивши підсумки її виконання.

 

                                                             С К А Р Г А

 

    В інтерв’ю журналістам п’яти телеканалів 03.08.12. Ви згадували про заходи щодо розвитку України, які були заплановані ще у 2002 – 2004 роках.

    Цікаво те, що і наша проблема була створена саме наприкінці 2004 року, коли на виконання завдань Програми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців було виділено 100 млн.

грн. цільових бюджетних коштів. І все говорить про те, що це також була заздалегідь сплано-вана чиновниками оборудка.

    Адже кошти отримав Національний координаційний центр адаптації звільнених військовослуж- бовців, який був центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого направлялася і координувалася Кабінетом Міністрів України. Тобто, суто цивільною державною установою, до якої Міністерство оборони не мало жодного відношення.

   За даними ревізій діяльності Національного координаційного центру Головним Контрольно-реві-

зійним Управлінням, ці кошти були свідомо і організовано викрадені. Тому і до Мелітополя на за-

вершення будівництва квартир цільові бюджетні кошти також не надійшли.

   А за договором  № 55/12-04 головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на добу-дову квартир для нас було ДП «Укрконверсбуд», яке було структурним підрозділом Національного координаційного центру адаптації звільнених військовослужбовців. І саме воно видало для безконтрольного використання ТОВ «ВО «Металресурс» 5,7 млн. грн..

   А між тим, п. 4.1.7. Договору передбачається його розірвання у разі неукладення Виконавцем з

Замовником договору застави (іпотеки) або ненадання  іншого забезпечення Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором. Проте цього зроблено не було, бо всі знали, як насправді будуть використані цільові бюджетні кошти.

   Директор Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України В.Ільченко у лис- ті від 03.06.2008р. № 234/1069 повідомляє наступне:

  - «Також ТОВ «Металресурс» не було укладено з ДП «Укрконверсбуд» договір застави (іпотеки) або інше забезпечення виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

  -   В порушення п. 24 «Порядку державного фінансування капітального будівництва», затверд-женого постановою КМУ від 27 грудня 2001 року № 1764 ( відповідальність за цільове використання державних капітальних вкладень та своєчасне повернення кредитів несуть головні розпорядники коштів державного бюджету, замовники згідно з законодавством) ніяких мір з боку колишнього керівника ДП «Укрконверсбуд» О.Нерубащенка по отриманню квартир не прий-малося, тому як вони були передані виконавчому комітету Мелітопольської міської ради для подальшого заселення, (невідомо)».

    Таким чином, очевидним є те, що договором  № 55/12-04 з самого початку були закладені умови для розкрадання цільових. бюджетних коштів. І саме ДП «Укрконверсбуд» було основною ланкою у  оборудці по викраденню під прикриттям Програми забезпечення житлом звільнених військовослужбовців бюджетних коштів у масштабі  усієї держави та величезних розмірах

   Але  29.04.2005 р. посадовими особами Національного координаційного центру адаптації звільнених у запас або у відставку  військовослужбовців, ДП «Укрконверсбуд», ТОВ «ВО «Металресурс» та колишнім головою м.Мелітополя В.Єфименком  був складений, підписаний і завірений печатками відповідних установ акт приймання-передачі ніби-то готових квартир, за яким вони передавалися Мелітопольському міськвиконкому для їх подальшого заселення колиш-німи військовослужбовцями.

   А між тим, постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243  затвердже- но «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

   Таким чином, очевидним є те, що для прикриття загальнодержавної оборудки по викраденню цільових бюджетних коштів, ніяким законодавчим актом не передбачені акти приймання-передачі були запроваджені по всій країні.

   Також очевидним є те, що рішення про дозвіл на таку заміну могло бути прийняте лише на рівні Кабінету Міністрів.                                                                                                     

   І заступник начальника Контрольно-ревізійного управління в м. Києві К.Чев’юк у листі від 14.05.

08. № 26-072-16/3261, і директор Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України В.Ільченко у листі від  03.06.08. № 234/1069 зазначають, що цим актом засвідчений факт передачі готових квартир Мелітопольському міськвиконкому.

   Згідно листа начальника УДСБЕЗ УМВС України в Запорізькій області від 24.04.2008 року  № 5/ кол.-104, посадовими особами ТОВ «ВО «Металресурс», ДП «Урконверсбуд» та Мелітопольсько-

го міськвиконкому також були підписані акти приймання виконаних робіт, які насправді не виконувалися. А згідно п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, розрахунки здійснюються саме на підставі актів приймання виконаних робіт.

   А крім цього ще складений, підписаний тими ж посадовими особами і завірений тими ж печат-ками   тих же установ акт закріплення квартир за нами згідно списку, затвердженого директором Державного департаменту адаптації звільнених у запас або у відставку військовослужбовців МО України.

   Зазначені документи засвідчують конкретну подію, складені належним чином, за формою відповідають вимогам інструкції з діловодства, мають необхідні реквізити, а значить також і відповідну юридичну та фінансову силу. Але, як показав час, складалися ці документи для того, щоби лише прозвітувати про освоєння цільових бюджетних коштів за призначенням.

   Ми відшукали інформацію про те, що з вересня по грудень 2004 року ДП «Укрконверсбуд» замовило будівництво 943 квартир у різних містах України. Окрім Мелітополя це Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Черкаси, Умань, Прилуки, Хмельницьк, Кременчук, Олександрія, Кіровоград, Ізюм, Світловодськ, Коктебель, Бориспіль, Конотоп. І якщо всюди виділені бюджетні кошти були використані так само, як і у нас, то про масштаби оборудки можна лише здогадуватися.

   Підтверджує це і повідомлення прес-служби Рахункової палати від 02.08.05. про розгляд Колегі-

єю РП  Звіту про результати перевірки МО України з питань використання та розпорядження нерухомим майном у 2001-2004 роках. У ньому, зокрема, сказано: «Отримані за актами прий-мання-передачі квартири не відповідали вимогам Державних будівельних норм, а деякі з них фактично належали іншим юридичним (фізичним) особам.» І це відбувалося у Києві!

    А це означає, що за нами – величезна армія обдурених, обікраних колишніх військовослужбов- ців, яких держава разом із сім’ями кинула напризволяще. Більшість із них, як і ми, через це так і не змогла повноцінно адаптуватися до нових умов життя.

    Сім років ми поневіряємося без житла і не можемо забезпечити гідних умов проживання своїм сім’ям, фактично перебуваємо у стані бомжів. Не дивлячись на надані нам Конституцією та чинним законодавством України соціальні та правові гарантії, влада вважає, що після звільнення зі служби ми стали безправним, списаним мотлохом, над яким вона може безкарно знущатися.

    Багато з нас проходили службу в інших республіках колишнього СРСР, які після його розпаду стали незалежними державами. А 14.02.1992 р. між державами-учасницями СНД була укладена Угода «Про соціальні та правові гарантії військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби та членів їх сімей», яку підписала і Україна і яка має статус міжнародного документу.

   Відповідно до положень ст. 2 цієї Угоди, звільнені військовослужбовці мали право вибрати місцем постійного проживання будь-яку із держав, що її підписала. А у відповідності до ст.3  Угоди, нас повинні були забезпечити житлом  за вимогами законодавства України, тобто поза-чергово, бо свого житла ми не мали. Але місцева влада навіть не допомогла нам ані з пропискою, ані з влаштуванням до гуртожитків. І ми вже по 18 – 20 років поневіряємося без житла.

   Незаперечним доказом того, що це була організована оборудка загальнодержавного масштабу є повідомлення заступника голови Запорізької облдержадміністрації Г. Фукса від 13.05.09. № 11-Ко-1250-2, у якому сказано, що ані ДП «Укрконверсбуд», ані ТОВ «ВО «Металресурс» навіть не зверталися нікуди щодо поновлення дозволу на виконання будівельних робіт.

   Тобто, добудовувати квартири для нас ніхто і не збирався.                                        

   Саме це стверджує у повідомленні від 15.11.07. № 06/2 -3046-06 заступник прокурора Запорізь-

кої області Є. Проценко. У передостанньому абзаці він пише:

  «Таким чином, провести перевірку щодо цільового використання зазначених бюджетних коштів

не можливо у зв‘язку із ненадходженням їх на територію Запорізької області.» 

   Через Програму забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, 100 млн. грн. цільових бюджетних коштів були привласнені, а житло, що мало бути за них добудоване, продане.

   Щоби приховати це, Програма 99 – 114 спочатку була передана Держаному Комітету України у

справах ветеранів, потім Державній Службі України у справах ветеранів та інвалідів, а потім і взагалі ліквідована.                                                                                                 

   І не викликає сумніву те, що десь поставлено відмітку про її виконання.

   Коли ми чуємо, як у політичній рекламі Ви питаєте опонентів, а що ж вони побудували або яку соціальну програму виконали, перед очима стають два недобудованих під’їзди з квартирами для нас, що кинуті напризволяще, відкрито розграбовуються і не лише  доведені до аварійного стану, а на очах перетворюються на руїну посеред міста.

   А люди з нашого списку хворіють і помирають, так і не дочекавшись житла. От і вся агітація.

   Чи може, саме таким чином нас і заплановано забезпечити квартирами на цвинтарі?

 

Додаток на    аркушах.

 

    22 серпня 2012 року.                                          Колишні військовослужбовці:

 Обновлен 07 сен 2012. Создан 01 сен 2012  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Скарга Государственный недострой в Мелитополе День Победы в Мелитополе отмечают 58 бездомных офицерских семей Деньги сразу же ушли на сторону-Газета «Индустриальное Запорожье»